Solergy energielabel

Een label voor meer transparantie

Het energie-efficiëntielabel van de Europese Unie is bekend bij consumenten. Wasmachines, lampen, televisies en andere huishoudelijke apparaten hebben zo'n label. Van rood tot groen, van G tot A +++: de kleurenschaal en de energie-efficiëntieclassificatie geven informatie over hun energieverbruik.

 

Sinds september 2015 moeten ook conventionele warmtebronnen zoals gasketels, warmtepompen, boilers en buffervaten worden geëtiketteerd. Het EU-efficiëntielabel moet consumenten helpen een weloverwogen beslissing te nemen bij de keuze van een verwarmingssysteem. Hoe minder primaire energie het verwarmingssysteem gebruikt, hoe efficiënter het is.

 

Zonnecollectoren wekken warmte op zonder gebruik van fossiele energie. Daarom maken ze geen deel uit van de EU-productetiketteringsregeling. Bekende fabrikanten van zonnecollectoren hebben hun krachten gebundeld en vrijwillig een collectorlabel geïntroduceerd dat aangeeft hoeveel warmte ze kunnen opwekken.

 

Ons doel: consumenten helpen bij het kiezen van het product dat hen het beste in staat stelt te genieten van een duurzame en kosteneffectieve warmtevoorziening.

SolCol CPC 6

SolCol CPC 12

SolCol CPC 18


Zonnecollectoren zijn onderling te vergelijken door de warmte die ze kunnen opwekken, het potentiële zonnevermogen. In het SOLERGY-label is dit verdeeld in zeven klassen.

 

Deze outputclassificatie laat zien hoe goed de zonne-energie wordt gebruikt voor warmteopwekking. Het is gebaseerd op de jaarlijkse efficiëntie van de collector. Hoe hoger (en groener) de klasse, hoe groter de output van hernieuwbare energie. In onderstaande video is goed uitgelegd wat het label inhoud en wordt het vergelijk gemaakt tussen zonnecollectoren en conventionele verwarmingssystemen (kijktip!).